404 Not Found


nginx

Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar

Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii)
● Elaborarea de politici contabile, proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
● Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente)
● Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare (circuitul documentelor si intocmirea corecta a acestora, politici financiar contabile)
● Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
● Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
● Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si a cash-flow-ului;
● Consultanta pentru obtinerea de credite, finantari, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, etc.;
● Consultanta strict pe problemele clientilor;