404 Not Found


nginx

Contabilitate financiara

 

Intocmirea si/sau inregistrarea facturilor emise de catre client; evidenta analitica clienti;

Inregistrarea facturilor de achizitii de marfuri si servicii de la furnizori; evidenta analitica furnizori;

Intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR-ul); evidenta analitica a stocurilor;

Intocmirea registrului de casa / Inregistrarea documentelor din registrul de casa;

Intocmirea deconturilor de cheltuieli;

Intocmirea de chitante, dispozitii de plata/incasare catre casierie;

Completarea de ordine de plata, foi de varsamant;

Intocmirea registrului de incasari – plati aferent contabilitatii in partida simpla;

Evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii;

Inregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;

Intocmirea balantei de verificare lunara;

Intocmirea registrelor contabile obligatorii;

Intocmire si depunere declaratii lunare, trimestriale;

Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;

Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;

Pregatirea documentelor pentru inventarierea anuala;