404 Not Found


nginx

Servicii de personal si salarizare

● Inregistrarea firmei la ITM;
● Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal;
● Întocmirea de contracte de munca, acte adiționale, decizii de încetare;
● Intocmirea si transmiterea Registrului electonic de evidenta a salariatilor (REVISAL);
● Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
● Intocmire fise de post, regulament de ordine interioara;
● Întocmirea statelor de plată a salariilor pe baza pontajului lunar;
● Evidenta si calculu concediilor de odihna;
● Calculul concediillor medicale si completarea formularelor de concediu medical;
● Intocmirea fluturasilor de salarii;
● Intocmirea adverinte pentru salariati, oferire de situatii diverse privind personalul;
● Întocmirea și depunerea declarației unice 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și impozitul pe venit;
● Depunere declaratii rectificative;
● Intocmirea ordinelor de plata / foilor de varsamant pentru obligatiile aferente salariilor;
● Reprezentare si asistare in fata organelor de control;