404 Not Found


nginx

Servicii financiar – contabile conexe

Verificarea si certificarea inregistrarilor contabile, efectuate de personalul propriu al beneficiarului;
● Detasarea temporara de personal la sediul beneficiarului in functie de necesitati;
● Efectuarea operatiunilor bancare curente in numele clientilor;
● Obtinerea certificatului de atestare fiscala de la AFP;
● Obţinerea certificatului de atestare fiscal de la taxe şi impozite locale
● Intocmirea de situatii financiare la cerere;
● Depunerea declaratiilor fiscale ONLINE;
● Analiza si reglare fisa fiscala ANAF;
● Refacere evidenta contabila, stabilirea componentei soldurilor;
● Mutare sediu social din/în alt judeţ (inclusiv certificat fiscal de trasfer)
● Mutare sediu social în alt sector (inclusiv certificat fiscal de trasfer)
● Intocmirea si depunere situatii financiare semestriale si anuale;
● Verificare si certificare situatii financiare semestriale si anuale;